Πελοπόννησο (90 εκ x 70 εκ)  
  Δημιουργός: Άννα Πωλιουδάκη  
 
Περιλαμβάνει χάρτη της Πελοποννήσου, στη δεξιά πλευρά της γκραβούρας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αγωνιστική της κληρονομιά: ο Ηρακλής - καίτοι Θηβαίος στην καταγωγή - έδρασε με έδρα το Άργος. Ο Λεωνίδας, κορυφαία αγωνιστική μορφή των Λακεδαιμονίων και πανελλήνιο σύμβολο ανδρείας, τόλμης, αυτοθυσίας και αγάπης για την πατρίδα.Ο αρχικαπετάνιος του γένους μας ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο παλαιών Πατρών Γερμανός σηκώνει το λάβαρο της επανάστασης του 1821 στην Αγία Λαύρα και τέλος το Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδος. Δεξιά, κορυφαία δείγματα από την πολιτιστική της κληρονομιά.

Ο πάπυρος περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία από την νομοθεσία του Λυκούργου. Η είσοδος των Μυκηνών, δείγμα του μεγάλου μυκηναϊκού πολιτισμού που απλώθηκε και επηρέασε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα. Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου(πανελλαδικής διάστασης) και τέλος τμήμα από τα ερείπια της Ολυμπίας(χώρος πανελλαδικής ισχύος). Εδώ τελούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες αφιερωμένοι στον Δία.