Ακρόπολις (75 εκ x 80 εκ)  
  Δημιουργός: Άννα Πωλιουδάκη  
 
Παρουσιάζεται ένα τμήμα της ακρόπολις, ενώ υλοποιείται η θεά Αθηνά – προμάχος. Η ιδιότητα της προμάχου και η έμπνευση του έργου τονίζεται με την αναφερόμενη φράση από την τραγωδία ¨ΠΕΡCΑΙ¨ του Αισχύλου ¨ΘΕΟΙ ΠΟΛΙΝ CΩΙΖΟΥCΙ ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΘΕΑΣ¨.