Ποσειδώνας (100 εκ x 70 εκ)  
  Δημιουργός: Άννα Πωλιουδάκη  
 
Θεός των θαλασσών και των υπόγειων υδάτων ο πίνακας επιχειρεί να αποδώσει τη μεγαλόπρεπη εικόνα του <<Ασφάλειου ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ >> , μετά την τρικυμία. Αναδυόμενος στο τέθριππο άρμα του με την Αμφιτρίτη πλάι του , ενώ στον ήρεμο πια βυθό ο ΤΡΙΤΩΝ (ο αγριότερος από τα παιδιά του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ)πλαισιωμένος από τις ΝΗΡΗΙΔΕΣ που παίζουν με τα νερά.