Απόλλωνας (60 εκ x 80 εκ)  
  Δημιουργός: Άννα Πωλιουδάκη  
 
Θεός του φωτός και της μουσικής, ο πίνακας λάδι σε μουσαμά, παρουσιάζει το θεό μπροστά από τον χρυσό δίσκο του Ήλιου (ο δίσκος είναι από φύλο χρυσού 14 Κ)με κόμη ξανθή, συμβολισμός του φωτός. Πλαισιώνεται από τις μούσες του Ελικώνα που τον δίδαξαν την μουσική, συμβολισμός της η διαγραφόμενη εφτάχορδη λύρα.