Αθήναι (90 εκ x 70 εκ)  
  Δημιουργός: Άννα Πωλιουδάκη  
 
Στο πολύ περιορισμένο χώρο του έργου επιχειρείται να παρουσιαστεί η ιστορία της πόλεως των ΑΘΗΝΩΝ δεμένη με την όλη ιστορία της Ελλάδος μέχρι και το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Η μπορντούρα του έργου στολισμένη με παραστάσεις σχετικές με τη μυθολογική παράδοση του τόπου.

Κυριαρχεί η θεά ΑΘΗΝΑ προστάτης της πόλεως κατά τη μυθολογία. Αριστερά εμφανίζεται ο πολεοδομικός χάρτης των Αθηνών με τα τείχη που κατά καιρούς την περιστοίχιζαν καθώς και τα τρίγωνα που σχηματίζονται με κέντρο την ΑΚΡΟΠΟΛΗ και πλευρές διάφορα ιερά (σύμφωνα με μελέτες και μετρήσεις αρχαιολογικές που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα).

Επάνω 2 καρυάτιδες στολίζουν την νομοθεσία του Σόλωνος 8 μορφές από τις επιφανέστερες των αρχαίων ΑΘΗΝΩΝ πλαισιώνουν τον ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ενώ τα κείμενα του έργου ακλουθούν την διαδρομή της εξέλιξης της πόλεως από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την ανακήρυξη της σε πρωτεύουσα του σύγχρονου ελληνικού κράτους στις 18-9-1834.