Ελλάδα (70 εκ x 100 εκ)  
  Δημιουργός: Άννα Πωλιουδάκη  
 
Ο χάρτης είναι, μόνο συμβολικά, ο σημερινός γεωγραφικός χάρτης της πατρίδας μας. Η πραγματικότητα της όμως είναι κατά πολύ ευρύτερη και η έννοια της παγκόσμια. Στο χάρτη τοποθετήθηκαν από τις σημερινές πόλεις μόνο οι πρωτεύουσες των νομών και στη συνέχεια απλώθηκαν σε όλο το χάρτη πόλεις και ιερά κύρια των παλιότερων χρόνων, είτε τα έχει αποκαλύψει η αρχαιολογική σκαπάνη είτε όχι. Η όλη διαδικασία είναι απόλυτα μελετημένη και συμβολικά και χρωματικά και αριθμολογικά.

Η μπορντούρα μας δίδει περιληπτικά ιστορικά στοιχεία και διακοσμείται από 26(2+6=8 άπειρο) μορφές από τα αξιότερα τέκνα της παρ' όλο που αποτελούν απειροελάχιστο δείγμα των χιλιάδων μεγάλων τέκνων που γέννησε και που αρκετά από αυτά τα ονόματα αναφέρονται στα πλαίσια της μπορντούρας. Ο αριθμός 26, για τους πυθαγόρειους ήταν ιερός και συμβόλιζε το μεγάλο ενιαυτό. Ο μεγάλος ενιαυτός είναι 26 χιλιάδες χρόνια κύκλου σημαντικών αλλαγών και αφορούν το σύνολο του ηλιακού συστήματος.